Uniforme Voorwaarden Horeca

 

Op alle door Wispe `Horeca B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 7221.3442, aangegane overeenkomsten zijn van toepassing de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH). De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze horecadiensten gebruik maakt. De voorwaarden kunnen via de website van Koninklijke Horeca Nederland worden geraadpleegd. De UVH zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank en de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's Gravenhage. Wij kunnen u op verzoek kosteloos een exemplaar toesturen.