Privacy

Privacybeleid

Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In dit Privacy & Cookie Statement informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en andere informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wispe Brouwerij B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Deze Website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar (de wettelijke minimumleeftijd voor consumptie van alcoholische dranken). Wij verzamelen nooit actief persoonsgegevens over personen jonger dan 18 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Je gegevens kunnen gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

Verwerking van je bestelling: als je een bestelling plaatst, gebruiken wij je gegevens om je betaling en bestelling te verwerken, om goederen en diensten bij je af te leveren en/of je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Customer service: om te reageren op berichten die je (aan ons) hebt gericht.

Marketing: om de inhoud van de Website en onze aanbiedingen op de Website of op andere marketingkanalen aan te passen aan je persoonlijke interesses.

Nieuwsbrief: om informatie toe te sturen over ons assortiment, ons aanbod en onze dienstverlening. Indien je dergelijke e-mails niet langer van ons wilt ontvangen, kun je op elk gewenst moment je afmelden met behulp van de afmeldfunctie in e-mailberichten die je van ons ontvangt, door dit aan te geven in je gebruikersaccount of door met ons contact op te nemen.

Verbetering van de Website: om het gebruik van de website te analyseren zodat we onze dienstverlening kunnen verbeteren, en om problemen met de website op te lossen.

Overige doeleinden: om te voldoen aan wettelijke voorschriften, bijvoorbeeld ten aanzien van de verkoopadministratie.

Met welke derde partijen wij je persoonsgegevens delen
Wispe Brouwerij B.V. verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om onze website te kunnen beheren en om onze producten en diensten te kunnen aanbieden, kunnen we gegevens uitwisselen met onderstaande partijen:

Serviceproviders, die de gegevens nodig hebben om u of ons diensten of producten te kunnen leveren die via de website worden aangeboden (zoals betaal- en koerierdiensten);

Reclamepartners, die ons helpen om het aanbod op de website of via reclames op andere marketingkanalen voor jou interessanter te maken;

Onafhankelijke incassobedrijven, deurwaarders of anderen, voor het innen van openstaande vorderingen;

Opsporingsinstanties, voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen of gerechtelijke bevelen. Deze partijen kunnen zich in Nederland, in andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte of elders in de wereld bevinden. Wij gaan alleen akkoord met gegevensdoorgifte indien we overtuigd zijn dat er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen door deze partijen. Wanneer wij buiten de Europese Economische Ruimte persoonsgegevens opslaan, zorgen wij eveneens voor een afdoende bescherming van de doorgegeven gegevens.

Onze website bevat mogelijk weblinks naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyregels, de inhoud of de beveiliging van dergelijke websites, ons Privacy- en Cookiebeleid geldt niet voor deze websites. Raadpleeg altijd eerst het toepasselijk Privacy- en Cookiebeleid 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wispe Brouwerij B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wispe Brouwerij B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wispe Brouwerij B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor persoonsgegevens is afhankelijk van het doeleinde waarvoor de persoonsgegevens worden gebruikt. Zo moeten bepaalde persoonsgegevens die voor fiscale doeleinden worden verwerkt verplicht langere tijd worden bewaard. Nadat je persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wispe Brouwerij B.V. gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast gebruiken we analytische cookies die verder geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet, smartphone, e.d. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wispe Brouwerij B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@wispe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, zullen wij je eerst vragen je te legitimeren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een kopie van je identiteitsbewijs. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Wispe Brouwerij B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wispe Brouwerij B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op, dit kan via info@wispe.nl.

 

Versie: 20180801

Reserveer een tafel

Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.